Argumentor Workshop 2013

argu-2014-hu

II. ARGUMENTOR Műhelykonferencia
Nagyvárad, 2013. szeptember 13.

Szervező intézmények:
A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Filozófiai Kutatóintézete
A csíkszeredai Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszéke
A Debreceni Egyetem Filozófiai Intézete

Szervezőbizottság:
HORVÁTH Gizella, Partiumi Keresztény Egyetem
BAKÓ Rozália Klára, Sapientia EMTE
BIRÓNÉ KASZÁS Éva, Debreceni Egyetem

Helyszín
Partiumi Keresztény Egyetem, Szegő Katalin terem

A kivonatok letölthetők itt: Argumentor-2013_kivonatok.pdf

argumentor-2013

Program

9.30 Megnyitó – Balogh Brigitta, Bakó Rozália Klára

10.00 – 11.30

Moderátor: Horváth Gizella
Tánczos Péter: „Egyszerre ki van adva és nincs kiadva” – Nietzsche retorikai Arisztotelész-olvasata
Mester Béla: Héraklész Ogmiosz, a retorika hatalmának szimbóluma
Forgács Gábor: Stratégiai manőverezés és újrakeretezés, mint a meggyőzés eszköze
Kiss Lajos András: Az ad hominem és az ad personam érvelés megkülönböztethetősége a politikai diskurzusban

11.30 – 12.00 Kávészünet

12.00-13.30

Moderátor: Mester Béla
Varga Rita: Az oszlás és fertőzés metaforái – Az antiszemita kirekesztés retorikus eljárásai
Zsigmond Csilla: Választási retorika: a magyar politikai szereplők tematizációs gyakorlata a 2012-es parlamenti választások során
Hubbes László Attila: Új Magyar Mitológia – A tekintély-érvényesítés és a tekintélyrombolás retorikai eszközei két animációs filmben
Bakó Rozália Klára: Meglátva megszeretni: a képerő etikai dimenziói

13.30 – 15.00 ebéd

15.00 – 16.30
Moderátor: Balogh Brigitta
Nemes László: Az európai kávéházi kultúra hatása a társadalmi nyilvánosságra és a filozófiai gondolkodásra. Egy diskurzuselméleti megközelítés
Sós Csaba: Montaigne és Rousseau: diskurzuselméleti megfontolások
Szücs László Gergely: Az emberi jogok diskurzuselméleti igazolásának lehetőségéről
Forró Enikő: „Kétes” jogi fogalmak

16.30 – 17.00 Kávészünet

17.30 – 19.00
Moderátor: Györgyjakab Izabella
Horváth Gizella: Outsider art – egy problematikus fogalom
Borbély Julianna: A hangkommentár hatalma a filmes adaptációban: szereplő és narrátor fúziója
Veres Ottilia: Úr–szolga retorika a Kacor királyban
Simon Levente: Tárgyalástechnika és filozófia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s