Argumentor Conference 2022

ERROR. THE SEVENTH ARGUMENTOR CONFERENCE
16-17 September 2022, Oradea | Nagyvárad, Romania AND ONLINE  Organized by:
Partium Christian University / Romania
Sapientia Hungarian University of Transylvania / Romania
University of Debrecen / Hungary

HYBRID CONFERENCE: Call for papers  

How do we relate to errors?

Argumentor Workshop 2021

V É S Z H E L Y Z E T
A VI. Argumentor Műhely

Hatodik alkalommal kerül sor az Argumentor Műhelykonferenciára, ahol interdiszciplináris párbeszéd keretében találkozhatnak a társadalmi kérdések iránt érdeklődő egyetemi oktatók és kutatók. Három tematikus blokkba szervezzük műhelykonferenciánk előadásait: filozófia, művészet és társadalomtudományok. Legyen ez a találkozó a tiszta vész kritikája.
Mikor: 2021. szeptember 18-án.
Hol: a Partiumi Keresztény Egyetemen – Nagyváradon és online.
Szerkesztési útmutató a cikkhez: [pdf]

Plenáris előadó: Dr. Veszelszki Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem Vészhelyzet és argumentum ad terrorem: összeesküvés-elméletek a covid idején

Retne: Reversion (2020)

Filozófia szekció

Az utóbbi másfél évben világszintű vészhelyzettel szembesültünk. A világjárványra olyan jelenségként tekinthetünk, mint ami megakasztotta a világ megszokott működésrendjét. Ezt a törést veszélyként élhettük meg, és veszteségeket írunk a számlájára. Arra invitáljuk kollégáinkat, hogy járjuk körül ezt a jelenséget: mi került veszélybe az utóbbi időben? Az egészségügyi jelentésén kívül milyen más – politikai, társadalmi, kulturális, erkölcsi értelmezései lehetnek a világjárványnak? Mi az, ami – úgy tűnik – elvész jelen körülmények között? Milyen új lehetőségeket villant fel a veszély, mi kerülhet az elveszett értékek helyére? Újra kell-e értelmeznünk az embert, a társadalmat, a kultúrát a posztpandémiás világban? Kíváncsian várjuk az ezekre és hasonló kérdésekre megfogalmazott reflexiókat.

Képzőművészeti szekció

A művészeti élet a koronavírus-járvány egyik vesztese – színházak, múzeumok zártak be, galériák mentek csődbe, biennálékat és más eseményeket kellett elhalasztani, koncerteket, fesztiválokat mondtak le vagy halasztottak el. Ugyanakkor a művészet képes az emberek számára erőt adni krízis helyzetekben – felmutatni a szépet, az érdekeset, az izgalmasat – ami lendületet adhat a továbblépéshez. Másrészt a művészek a rájuk jellemző kreativitással válaszoltak az új kihívásokra. Milyennek látják a művészek a vészhelyzetet? Hogyan jelenik ez meg irodalmi, drámai, zenei, vizuális művészeti alkotásokban? Mit veszítettünk el a pandémia alatt és mivel gazdagodtunk? Miként viszonyul a  művészet fikcionális világa a világ zűrzavaros valóságához? Hogyan reagált a művészet intézményrendszere a világjárvány által indukált új helyzetre?

Társadalomtudományi szekció

A világjárvány alatt számos társadalmi probléma került felszínre: strukturális egyenlőtlenségek, digitális szakadékok, a közösségi szolgáltatások hiányosságai, a környezeti fenntarthatóság dilemmái. Ezek a problémák a járvány előtt is léteztek, de az összezártság, a pánikhangulat, az intenzív médiafogyasztás révén új megvilágításba kerültek. A közösségi médiatér számos forgatókönyvet hangosított ki, az optimistábbaktól a reményvesztett végdiskurzusokig, a megalapozott információktól az összeesküvés-elméletekig. Szekciónk olyan előadásokat vár, amelyek a járvány társadalmi beágyazottságát vizsgálják, rámutatva arra, hogy az egészségügyi krízis egy komplex társadalmi, politikai és kulturális vészhelyzetként értelmezhető. Ajánlott előadás-témák: társadalmi problémák újraértelmezése empirikus adatok tükrében; a globális járvány lokális problémái; jövő-forgatókönyvek; diskurzív gyakorlatok vészhelyzetben.

Határidők:
Kivonatok és kulcsszavak – HU, EN, argumentor.conf@gmail.com: 2021. május 28.
Visszajelzés a kivonatok elfogadásáról: 2021. május 30.
A cikk leadási határideje a konferencia-kötethez: 2021. június 30.
Részvételi díj: 20 euró (a helyszínen fizetendő).

Szervezőbizottság: Horváth Gizella (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad), Bakó Rozália Klára (Sapientia EMTE, Csíkszereda) és Bujalos István (Debreceni Egyetem).