Argumentor Workshop 2021

V É S Z H E L Y Z E T
A VI. Argumentor Műhely

Hatodik alkalommal kerül sor az Argumentor Műhelykonferenciára, ahol interdiszciplináris párbeszéd keretében találkozhatnak a társadalmi kérdések iránt érdeklődő egyetemi oktatók és kutatók. Három tematikus blokkba szervezzük műhelykonferenciánk előadásait: filozófia, művészet és társadalomtudományok. Legyen ez a találkozó a tiszta vész kritikája.
Mikor: 2021. szeptember 18-án.
Hol: a Partiumi Keresztény Egyetemen – Nagyváradon és online.
Szerkesztési útmutató a cikkhez: [pdf]

Plenáris előadó: Dr. Veszelszki Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem Vészhelyzet és argumentum ad terrorem: összeesküvés-elméletek a covid idején

Retne: Reversion (2020)

Filozófia szekció

Az utóbbi másfél évben világszintű vészhelyzettel szembesültünk. A világjárványra olyan jelenségként tekinthetünk, mint ami megakasztotta a világ megszokott működésrendjét. Ezt a törést veszélyként élhettük meg, és veszteségeket írunk a számlájára. Arra invitáljuk kollégáinkat, hogy járjuk körül ezt a jelenséget: mi került veszélybe az utóbbi időben? Az egészségügyi jelentésén kívül milyen más – politikai, társadalmi, kulturális, erkölcsi értelmezései lehetnek a világjárványnak? Mi az, ami – úgy tűnik – elvész jelen körülmények között? Milyen új lehetőségeket villant fel a veszély, mi kerülhet az elveszett értékek helyére? Újra kell-e értelmeznünk az embert, a társadalmat, a kultúrát a posztpandémiás világban? Kíváncsian várjuk az ezekre és hasonló kérdésekre megfogalmazott reflexiókat.

Képzőművészeti szekció

A művészeti élet a koronavírus-járvány egyik vesztese – színházak, múzeumok zártak be, galériák mentek csődbe, biennálékat és más eseményeket kellett elhalasztani, koncerteket, fesztiválokat mondtak le vagy halasztottak el. Ugyanakkor a művészet képes az emberek számára erőt adni krízis helyzetekben – felmutatni a szépet, az érdekeset, az izgalmasat – ami lendületet adhat a továbblépéshez. Másrészt a művészek a rájuk jellemző kreativitással válaszoltak az új kihívásokra. Milyennek látják a művészek a vészhelyzetet? Hogyan jelenik ez meg irodalmi, drámai, zenei, vizuális művészeti alkotásokban? Mit veszítettünk el a pandémia alatt és mivel gazdagodtunk? Miként viszonyul a  művészet fikcionális világa a világ zűrzavaros valóságához? Hogyan reagált a művészet intézményrendszere a világjárvány által indukált új helyzetre?

Társadalomtudományi szekció

A világjárvány alatt számos társadalmi probléma került felszínre: strukturális egyenlőtlenségek, digitális szakadékok, a közösségi szolgáltatások hiányosságai, a környezeti fenntarthatóság dilemmái. Ezek a problémák a járvány előtt is léteztek, de az összezártság, a pánikhangulat, az intenzív médiafogyasztás révén új megvilágításba kerültek. A közösségi médiatér számos forgatókönyvet hangosított ki, az optimistábbaktól a reményvesztett végdiskurzusokig, a megalapozott információktól az összeesküvés-elméletekig. Szekciónk olyan előadásokat vár, amelyek a járvány társadalmi beágyazottságát vizsgálják, rámutatva arra, hogy az egészségügyi krízis egy komplex társadalmi, politikai és kulturális vészhelyzetként értelmezhető. Ajánlott előadás-témák: társadalmi problémák újraértelmezése empirikus adatok tükrében; a globális járvány lokális problémái; jövő-forgatókönyvek; diskurzív gyakorlatok vészhelyzetben.

Határidők:
Kivonatok és kulcsszavak – HU, EN, argumentor.conf@gmail.com: 2021. május 28.
Visszajelzés a kivonatok elfogadásáról: 2021. május 30.
A cikk leadási határideje a konferencia-kötethez: 2021. június 30.
Részvételi díj: 20 euró (a helyszínen fizetendő).

Szervezőbizottság: Horváth Gizella (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad), Bakó Rozália Klára (Sapientia EMTE, Csíkszereda) és Bujalos István (Debreceni Egyetem).

Argumentor Workshop 2019

KÉPÖZÖN
Az V. Argumentor Műhely

Ötödik alkalommal kerül sor az Argumentor Műhelykonferenciára, ahol az érvelés-, a retorika-, illetve a diskurzuselemzés-szakértők és más, a témában érdekelt kutatók találkoznak.
Mikor: 2019. szeptember 6-án.
Hol: a Partiumi Keresztény Egyetemen, Nagyváradon.
Szerkesztési útmutató a cikkhez:[pdf]
Program: [pdf]

A képi fordulat most kezdett igazán beérni, az álló- és mozgóképektől túlcsorduló digitális korban. A közösségi média felületei átvették az agóra szerepét, ám a virtuális fecsegés ma hangosabb és többcsatornás. Párhuzamos univerzumokban böngészünk, a felhasználók új nemzedékei pedig számos eszközön egyidőben. A tizen-huszonéves Z-generációs felhasználók telefonon, laptopon, okosórán kapnak impulzusokat. Képernyőn szocializálódnak, és egyre több időt töltenek számítógépes játékokkal, onlájn csevegéssel, vagy multimédia-tartalmak passzív fogyasztásával. Az Y- és az X-generációt sem kíméli a kór: egyre türelmetlenebbek vagyunk a szövegekkel szemben.

Műhelykonferenciánk a képi információ túláradásának jelenségét kívánja körüljárni érvelési és retorikai szempontból a filozófia, szociológia, kommunikációtudományok és a művészetek eszköztárával. Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ:
• Milyen szerepet játszik a vizualitás a tudományban és a művészetekben?
• Hogyan működik a képi információ a közösségi oldalakon, a médiában?
• Milyen meggyőzési stratégiákat tesz lehetővé a képi információ?
• Hogyan működik a vizualitás a big data korszakában?
• Milyen szerepet játszott a vizualitás a múltban?

Határidők:
Kivonatok és kulcsszavak (HU, EN, argumentor.conf@gmail.com): 2019. március 31.
Visszajelzés a kivonatok elfogadásáról: 2019. április 5.
A cikk leadási határideje a konferencia-kötethez: 2019. június 15.
Részvételi díj: 20 euró (a helyszínen fizetendő).
Szervezőbizottság: Horváth Gizella (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad),
Bakó Rozália Klára (Sapientia EMTE, Csíkszereda) és
Bujalos István (Debreceni Egyetem).

A műhelykonferencia nyelve magyar.