Argumentor Workshop 2017

DISKURZUSOK  AZ  ALKONYRÓL
IV. Argumentor Műhely
ÚJ! PROGRAM: [pdf]
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre az Argumentor Műhely, mely kétévente nyújt fórumot az érvelés-, a retorika-, illetve a diskurzuselemzés-szakértők és más, a témában érdekelt kutatók számára.
Mikor: 2017. szeptember 8.
Hol: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia)
Konferenciafelhívás: letölthető [pdf]
A kivonatokat az argumentor.conf@gmail.com címre várjuk (HU, EN) március 1-ig. március 15-ig. A szövegeket július 15-ig lehet beküldeni az argumentor.conf@gmail.com címre, egy angol nyelvű cím, kivonat és négy-öt kulcsszó kíséretében. Terjedelem: 4000-7000 szó. Szerkesztési útmutató: [pdf]

arg17

A téma aktualitása:
Bár A Nyugat alkonya lassan száz éves, úgy tűnik, mintha napjainkban teljesedne be Oswald Spengler próféciája a lélektelen, filozófiának és művészeteknek híján levő, saját fajtájához húzó, antimetafizikus embertípus felbukkanásáról. Előszavában ezt írja 1917-ben: „nem egy, a többi mellett lehetséges s csak logikailag bebizonyított filozófiáról van szó, hanem a kor bizonyos mértékig természetes s homályosan mindenki által előre megérzett” gondolatvilágról. Úgy tűnik, napjainkban éljük egy korszak letűnését, amit egyesek siratnak, mások lelkesen üdvözölnek. A nyugat alkonya életérzéssé vált: szétesett a liberalizmus eszmerendszere, megrendült a nagyhatalmak pozíciója, megjelent a globális hatású terrorizmus, felhangosodtak az autoriter diskurzusok, megkérdőjeleződtek alapvetőnek tekintett értékek (a szabad gondolkodás, a haladás eszméje, az emberi jogok). Úgy tűnik, olyan történelmi helyzetben vagyunk, ahol az értelem fényét felváltotta a köztes állapotok alkonya (Alkonyzóna), ahol misztikus jelenségek és szokatlan lények (zombik, vámpírok) foglalkoztatják az emberi képzeletet (Alkonyat). A műhelykonferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek korunk alkony-diskurzusait tematizálják, felhasználva az érvelés és retorika, a kommunikáció, az irodalmi vagy művészeti kifejezés, illetve a szociológia szempontjait és eszköztárát. Értékrendek ütközése, ideológiai viták, vagy a kultúrák közötti párbeszéd kérdésköre támpontot adhat az „alkonyzóna” tematizációjához.

Határidők:
Kivonatok (HU, EN, 200-250 szó, argumentor.conf@gmail.com): 2017. március 1. 15.
Visszajelzés a kivonatok elfogadásáról: 2017. március 15. 30.
A cikk leadási határideje a konferencia-kötethez: 2017. július 15.
Részvételi díj: 20 euró (a helyszínen fizetendő)
Szervezőbizottság: Horváth Gizella (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad),
Bakó Rozália Klára (Sapientia EMTE, Csíkszereda) és
Bujalos István (Debreceni Egyetem)
A műhelykonferencia nyelve magyar.
[Illusztráció: odin’s_raven: Decadence in Decay (Flickr)]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s